április 15, 2014

Fogalomtár

B2B (Business to business): két vagy több cég, intézmény között létrejövő elektronikus kereskedelmi kapcsolat. Például nagykereskedő és kiskereskedő között, vagyis az eladó és a vevő is üzleti intézmény, fogyasztó nem vesz részt az interakcióban.

B2B beszerzési folyamata: a szükségletek felismerése; A szükségletek pontos leírása, ajánlatkérés; A megfelelő szállító kiválasztása; Ár és más feltételek meghatározása; Szerződéskötés, áru megrendelése; A megrendelés nyomon követése; Árufuvarozás; Minőség-ellenőrzés; Raktározás, nyilvántartás; Személyzet továbbképzése; Felhasználás, s azt követő magatartás

B2B javak: föld, épületek, cégek; nyersanyagok, alapanyagok, energia; alkatrészek, komponensek; MRO-termékek, (maintenance, repair, operating supplies); felszerelések, szerszámok; alapvető gépek, berendezések; gyárak, rendszerek; szolgáltatások, (üzleti-, technikai-, stb).

Beszerzési központ (Buying Center): mindazon személyek összessége a szervezeten belül, akik bármilyen formában részt vesznek egy adott beszerzési folyamatban, vagy hatással vannak arra.

E-commerce (elektronikus kereskedelem): az elektronikus kereskedelmet gyakran az e-business szinonimájaként használják, ez azonban téves, hiszen annak csak egy szeletét képezi. Ugyanakkor sokkal többet jelent annál, mint egyszerűen új, online csatornát nyitni termékek és szolgáltatások értékesítése céljából. A beszerzés, a beszállítókkal, partnerekkel történő kapcsolattartás és a számlák kétoldalú kiegyenlítése szintén az elektronikus (kereskedelmi) csatornákra terelhető, vagyis a vállalkozás minden külső kapcsolatában – tetszőleges kereskedelmi tranzakciójának lebonyolítására – használni tudja a hálózatot.

E-company (elektronikus vállalat): olyan vállalat, amelynek meghatározó üzleti folyamatai az e-business alapjaira épülnek. A leendő és sikeres e-vállalatok természetesen – külső és belső adottságaiktól függően – különböző pozícióból indulnak, de elsőként mindig azokat a meghatározó üzleti folyamatokat kell felismerniük, amelyeket legalkalmasabbnak vagy éppen legfontosabbnak ítélnek arra, hogy azokat e-business alapokra helyezzék.

E-procurement (elektronikus beszerzés): a B2B kereskedelemben jellemző készletvásárlást és -eladást jelenti. Az e-procurement website-ok (regisztrált) felhasználói vásárlókat vagy éppen eladókat kereshetnek bizonyos termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan. Megvalósítástól függően a maximált árat is meghatározhatják, vagy elektronikus árverést kezdeményezhetnek. A megoldás – amennyiben a készletgazdálkodás teljesen komputerizált – azt is lehetővé teszi, hogy a vásárlás, illetve eladás automatikusan, a mindenkori igényeknek megfelelően történjen, így a gyártási ciklus ideje jelentősen csökkenthető.

Marketing: szűkebb értelemben olyan vállalati tevékenység, amely a vevők / felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. Tágabb értelemben a vállalat egészére kiterjedő szemléletmód / filozófia, mely a vevőkkel és igényeikkel való azonosulást hangsúlyozza. A marketing meghatározható, mint eszme, filozófia, vezetési elv, gondolkodási mód, melynek középpontjában a fogyasztók igényei állnak. A gyakorlat oldaláról vállalati alapfunkciókban, szervezeti egységekben, feladatokban, módszerekben és technikákban jelenik meg.

SWOT analízis: vállalat vagy egy osztály aktuális helyzetét felmérő elemzés. A SWOT a strenghts (erősségek), a weaknesses (gyengeségek), az opportunities (lehetőségek) és a threats (veszélyek) szavakból összeállított betűszó.

USP – Unique Selling Proposition: olyan megkülönböztető termék- vagy márkaelőny, amelyet a versenytársak közül csak az adott márka tudhat magáénak, és amely képes a termék vagy szolgáltatás egyediségét megteremteni a piacon. A vállalatközi (B2B) szektorban a meggyőző USP megsokszorozza a marketing hatékonyságát.

Vállalatirányítási rendszer: az integrált ügyviteli rendszerek, ERP rendszerek másik megnevezése. Kifejezi, hogy ezek a rendszerek egyre inkább a vállalatirányításához szükséges összes információt kezelik és a döntések megalapozását, az adatok elemzését is elvégzik. Szintén erre utal az egyre gyakrabban használt “gazdálkodástámogató rendszer” kifejezés is.

 

Vélemény, hozzászólás?